Ruská malba, kresba a grafika od 19. do poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě

Julie Jančárková

More Views

Ruská malba, kresba a grafika od 19. do poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě Julie Jančárková

Regular Price: $46.92

Special Price $39.20

Availability: In stock

Historička umění Julie Jančárková sleduje na základě jedné z nejkvalitnějších sbírek ruského umění z Galerie výtvarného umění v Náchodě obecnější téma. První část knihy přibližuje čtenáři na příkladech nejvýznamnějších jmen a děl ruské kultury dějiny ruského výtvarného umění od konce 18. století.

Availability: In stock

Regular Price: $46.92

Special Price $39.20

Info

Description

Details

Historička umění Julie Jančárková sleduje na základě jedné z nejkvalitnějších sbírek ruského umění z Galerie výtvarného umění v Náchodě obecnější téma. První část knihy přibližuje čtenáři na příkladech nejvýznamnějších jmen a děl ruské kultury dějiny ruského výtvarného umění od konce 18. století. Autorka se do hloubky zabývá i ruskou emigrací, jak v bývalém Československu, které pro výtvarnou emigraci hrálo zásadní roli, tak ve Francii, především v Paříži, i v dalších zemích, jako byly Itálie, USA… Studie je psána s fundovaným zaujetím, se znalostí reálií zejména ruského prostředí, s porozuměním a citem, dokonce s jemným humorem. Významné je rovněž podchycení kontextu s evropským prostředím. Druhá část – katalog žánrově pestré náchodské sbírky – obsahuje vedle biografických medailonů umělců slavných, známých i nově objevených také barevné, často celostránkové a dvoustránkové reprodukce atraktivních děl, jejich popisy a „životopisy“. Knihu uzavírá bohatý dokumentační materiál – soupisy: výstav ruského umění, katalogů k nim, zahraniční i domácí literatury o ruském umění, četných uměleckých spolků, škol a institucí. Kniha je opatřena jmennými rejstříky v českém a ruském jazyce a obsáhlým resumé v ruském a anglickém jazyce. Pro široký záběr, hloubku analýzy a bohatý obrazový materiál je kniha doposud nejzásadnějším příspěvkem do mapování dějin ruského umění, který v Čechách vyšel.
Additional Information

Additional Information

Published 2015
Original Title Ruská malba, kresba a grafika od 19. do poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě
Book language Czech
Author Julie Jančárková
Graphics Jiří Lammel
Publisher Arbor vitae
ISBN 978-80-7467-076-3
Binding V8
Format/size 230 x 270 mm
EAN 9788074670763
Number of Pages 320
Number of Illustrations 352
Reviews